• CKV Rapid wil eraan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen korfballen, dat spelers zich verder kunnen ontwikkelen en dat bezoekers in een positieve sfeer naar wedstrijden komen kijken en/of meedoen aan activiteiten die de vereniging organiseert. Normen en waarden vinden we belangrijk. CKV Rapid wil actief werken aan de bewustwording op dit vlak bij spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en supporters.

  Dit vinden wij belangrijk: CKV Rapid moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen en verblijven. Daarbij passen duidelijke huis- en gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld waarvan zij verwacht dat ze hierbij kunnen helpen. Het bestuur, de betreffende commissies en individuele stafleden dragen de gedragscode actief uit. Met name bestuursleden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. De gedragsregels gelden voor alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en supporters.

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  Korfbal is een teamsport, dat je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel is er geen korfbal en zonder tegenstander is er ook geen korfbal. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Door sport leren mensen hun grenzen te ontdekken en te verleggen. Korfbal is als teamsport bij uitstek een sociale aangelegenheid.

  ALGEMENE GEDRAGSREGELS:

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. Fair play is een belangrijk onderdeel van een leuke wedstrijd.
  • We gedragen ons altijd sportief.
  • Bij een teamsport als korfbal is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. We helpen en steunen medespelers in en buiten het veld.
  • We hebben en tonen altijd respect voor de (assistent)scheidsrechter en andere officials, ook als deze een fout maken.
  • We hebben en tonen respect voor spelers van de eigen club, tegenstanders, de trainer/coach, ouders/verzorgers, begeleiders, en andere supporters.
  • Ben je het ergens niet mee eens? Dat kan, maar geen grote mond of boos gebaar.
  • We zijn zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
  • Ouders/verzorgers zijn goede supporters en geven het goede voorbeeld door respect te tonen aan iedereen op en om het veld.
  • Van ouders/verzorgers en andere supporters wordt verwacht dat zij spelers op een positieve wijze aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  • Feedback, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan buiten de wedstrijden altijd in de vorm van positieve feedback worden gemeld bij de Technische Commissie, desbetreffende coördinator, contactpersoon, coach of vertegenwoordiger van de vereniging.
  • We gebruiken sociale media op een positieve manier en niet om negatieve berichten te plaatsen, te pesten, te irriteren of anderen te kwetsen.
  • Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Gebruik ze niet of met mate. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld voor hen is.

  In de kantine en op het terras geldt daarom een alcoholverbod tot 12:00 uur, tenzij er bij een activiteit met het bestuur een ander tijdstip is afgesproken.

  Op het gehele complex (terrein en gebouwen) geldt een rookverbod.

  • Drugsgebruik (ook softdrugs) in en om het sportveld is niet toegestaan en zal leiden tot sancties, waaronder een per direct ingaand veld-/complexverbod.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
  • We komen niet ongewenst dichtbij anderen. We raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan en geven de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.
  • Degene die zich niet aan de huis- en gedragsregels houdt, kan uiteraard op dat gedrag worden aangesproken. Naast staf en bestuur is in feite elk clublid een bewaker van de sociale waarden en normen waar we als CKV Rapid voor staan.
  • Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
  • Al dan niet herhaaldelijk overtreden en negeren van de huis- en gedragsregels kan leiden tot sancties die worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
  • Als leden, ouders/verzorgers en supporters klachten hebben die zij alleen in een vertrouwelijke sfeer willen of kunnen aankaarten, dan kan dat bij een vertrouwenspersoon (https://www.rapidkorfbal.nl/vertrouwenscontactpersoon-vcp/).