• Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DINSDAG 2 JULI 20.00 uur

  Hierbij nodigen we alle senioren en junioren uit, alsook ouders van jeugdleden!

  Leden van 15 jaar en ouder hebben stemrecht. Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

  Meer informatie bij: Oebele Idema, tel. 06 53857677

   

  Uitnodiging en stukken zijn toegezonden op 19 juni en kun je ook opvragen via: ckv.rapid@ziggo.nl 

   

  Het is weer tijd voor de laatste activiteit van het seizoen:
  de Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

  Het is de mogelijkheid om samen te kijken hoe we er als club voor staan.

  Wat hebben we bereikt, waar moeten we aan werken?

  Op de agenda staan naast de gebruikelijke punten ook drie aandachtspunten van het bestuur. Het gaat om de volgende aandachtspunten:

  1. Het versterken van het technisch kader bij de jeugd.
   2. Het werven van minimaal 10 nieuwe jeugdleden.
   3. Alle leden meer betrekken bij het vrijwilligerswerk binnen de club.

  Over de invulling van punt drie willen we het deze avond samen met jullie hebben.

  We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 2 juli 2024.

  Namens het bestuur,
  Oebele

  Afzeggingen voor de vergadering en punten voor de rondvraag graag uiterlijk 2 juli 18:00 uur sturen naar:  ckv.rapid@ziggo.nl

   

   

  Jaarlijkse Algemene leden Vergadering 1 Jaarlijkse Algemene leden Vergadering 3 Jaarlijkse Algemene leden Vergadering 4