• Clubgenoten,

  Vorige week kregen we het droevige bericht dat Jan van Weelden op 21 augustus is overleden. Jan was supporter en verenigingsmens in hart en nieren en heel veel mensen binnen onze club zullen hem enorm gaan missen. Zie hier het bericht op onze website. We wensen Marianne, Tiana, Jeroen en Leah heel veel sterkte toe.

  Iedereen die de afgelopen tijd een bezoekje heeft gebracht aan onze website heeft gemerkt dat deze helemaal is vernieuwd. Angelique en Lieke hebben in de zomervakantie hard gewerkt aan het (op)bouwen van de nieuwe website. “De nieuwe website biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar we merken ook dat we soms tegen beperkingen aanlopen.” (Angelique en Lieke) In de komende periode moet je wellicht wat meer zoeken en zullen zaken anders gepubliceerd/gecommuniceerd worden dan anders maar we zijn blij met het resultaat. Lieke en Angelique heel veel dank voor jullie inspanningen.

  De nieuwe website wordt geleverd door SportLink het bedrijf dat ook de KNKV app heeft ontwikkeld. De keuze voor deze leverancier betekent dat we veel meer mogelijkheden krijgen in de KNKV app. Met de juiste instellingen in de app krijg je ook inzicht in de openstaande vrijwilligerstaken.

  Een grote wens van het bestuur is dat de vrijwilligerstaken makkelijker en sneller vervuld worden, zodat er minder druk ligt bij de vrijwilligerscoördinatoren. De app zal hier zeker bij helpen. Kijk direct in je app en controleer of je het overzicht van te fluiten wedstrijden en kantinediensten ziet. Lukt het niet? Check dan het stappenplan op de website (Stappenplan), vraag hulp aan een teamgenoot of stuur een e-mail naar rapidcommunicatie@gmail.com

  Eind juni hebben we het seizoen afgesloten met de jaarlijkse algemene vergadering. We hebben als bestuur geprobeerd het anders te doen als anders. Een terugblik van het afgelopen seizoen met veel foto’s en met z’n allen discussiëren over uitdagingen voor de komende jaren leverde een boeiende avond op. We hebben veel positieve reacties gehad en dit concept is dus zeker voor herhaling vatbaar.

  Eén onderwerp waar we samen over gediscussieerd hebben is het verdelen van de vrijwilligerstaken. Tijdens de groepsgesprekken is het meer mensen duidelijk geworden dat het verdelen van die taken niet eenvoudig is. Aan de ene kant wil je individuele leden en ouders alle ruimte geven om hun eigen taken te kiezen en aan de andere kant betekent dat vaak dat de laatsten in de rij geen opties meer hebben omdat de beschikbare opties samenvallen met het spelen van hun eigen wedstrijd. Toch moet uiteindelijk elke bardienst en wedstrijd ingevuld worden. Het is onacceptabel dat de coördinatoren daar eindeloos mee moeten leuren.

  Tijdens de JAV hebben we hier samen over gesproken. Het bestuur heeft geprobeerd die input mee te nemen in de procedures voor dit seizoen. Inmiddels zijn alle te fluiten wedstrijden verdeeld over de teams en moeten de teams deze week de naam van de scheidsrechter koppelen aan elke wedstrijd. Voor de kantinediensten is er een verdeelsleutel gemaakt per team. Van elk senioren- en jeugdteam wordt verwacht dat er op minimaal vier kantinediensten wordt ingeschreven. We willen iedereen verzoeken om binnen het team te overleggen en ervoor te zorgen dat we alle diensten uiterlijk zaterdag 3 september hebben ingevuld. Om onze coördinatoren te beschermen zullen we als bestuur de op die datum openstaande taken toe moeten gaan wijzen aan teams/personen. We gaan er van uit dat het niet zover hoeft te komen.

  Voor iedereen die gaat fluiten: We kunnen en willen je ondersteunen en begeleiden. Vraag het gerust aan Martijn van IJzendoorn. Voor ouders en leden die nog nooit een kantinedienst hebben gedaan: Er zijn instructies aanwezig achter de bar en ook hier gaan we je helpen. Blijf niet rondlopen met vragen en opmerkingen, neem contact op met een bestuurslid.

  Tijdens de JAV heeft een aantal mensen aangeboden om een openstaande vrijwilligersfunctie in te vullen. We zien als bestuur het nieuwe seizoen met veel vertrouwen tegemoet. We wensen iedereen veel succes en tot snel bij trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.

  Namens het bestuur,

  Oebele