• Tijdens de JAV heeft Sanne Reesen zich kandidaat gesteld als lid van het bestuur van de vereniging. Inmiddels heeft het bestuur samen met haar overlegd. Via deze nieuwsbrief en volgens de bepalingen in de statuten, wil het bestuur haar voordragen als kandidaat.

    We wijzen de leden op de betreffende bepaling in de statuten:

    • Bezwaren en tegenkandidaten voor deze functie kunnen tot twee weken na de datum van dit bericht, voorgedragen worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren, ondertekend door ten minste vijf stemgerechtigde leden. De voordracht moet bij een bestuurslid worden ingeleverd.

    Als er binnen twee weken geen bezwaren en tegenkandidaten worden ingediend zal Sanne worden benoemd tot lid van het bestuur van de vereniging.

    Op dit moment hebben we binnen het bestuur formeel nog geen invulling voor de positie van secretaris. De taken van het secretariaat worden voorlopig waargenomen door verschillende bestuursleden. Correspondentie met het bestuur kan via ons e-mailadres ckv.rapid@ziggo.nl. Fysieke post kan naar het betreffende bestuurslid of de voorzitter.