• C.K.V. Rapid maakt serieus werk van een veilige sportomgeving. Elke sporter, jong of oud, ongeacht geslacht, huidskleur, geloof, etc., moet zich veilig voelen bij onze vereniging.  We stimuleren gewenst gedrag en pakken ongewenst of grensoverschrijdend gedrag aan. Regelmatig worden sportclubs geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook bij CKV Rapid kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

  Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

  Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

  Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan neemt CKV Rapid deze uiting serieus.

  Preventie grensoverschrijdend gedrag

  Als C.K.V. Rapid vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo hebben we bijvoorbeeld gedragsregels (link naar die pagina toevoegen) die gelden voor iedereen bij de vereniging.

  De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Als je grensoverschrijdend gedrag bij jezelf of een ander ervaart of vermoedt, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. De VCP is je eerste aanspreekpunt. De VCP zal nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. De VCP is bereikbaar voor iedereen. De VCP luistert, denkt mee, begeleid je in de beste oplossing, maar doet niet zelf onderzoek bij incidenten. Daarnaast kan iedereen, dus ook de VCP en bestuur van de vereniging, met vragen en voor het inwinnen van advies terecht bij de VCP van het KNKV of het Centrum Veilige Sport Nederland. Het doen van een melding doe je altijd in eerste instantie bij de VCP van de vereniging. 

  Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

  Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van C.K.V. Rapid zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden aan de VCP en het bestuur van de vereniging. 

  Contactmogelijkheden:

  VCP C.K.V. Rapid: Willem Ennik (06-22202778) of Christi Rouw (06-24197210) In tweede instantie kan ook de VCP van de KNKV benaderd worden. Zie daarvoor https://www.knkv.nl/positieve-sportcultuur/

   

  Zie ook deze pagina: https://www.rapidkorfbal.nl/de-vertrouwenspersonen-stellen-zich-voor/