• Privacyverklaring van C.K.V. Rapid

  Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
  Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is Gerechtigden via de app SportLink
  Administratie
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geboortedatum
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens
  Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester
  Versturen van de nieuwsbrief
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. E-marketingtools 

  Communicatie commissie

  Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  Gerechtvaardigd belang (Toestemming indien sprake is van digitale communicatie) Zolang als men lid is. Communicatie commissie
  Archivering na beëindiging lidmaatschap voor historische en statistische doeleinden
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  Gerechtvaardigd belang NVT NVT

   

  Cookies

  We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

  CKV Rapid maakt uitsluitend gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht CKV Rapid te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal CKV Rapid deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  CKV Rapid treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Minderjarigen

  Registratie van minderjarigen uitsluitend op basis van expliciete toestemming van ouder of voogd.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of CKV Rapid wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via ckv.rapid@ziggo.nl